Amino Reçineler

İZOBÜTİL ÜRE FORMALDEHİT REÇİNESİ Polimerik üre formaldehit kondenzasyon ürünü, izobütil eterdir. Asit kürlenmeli ve fırın enameller için tavsiye edilir. Alkit-Üre, Alkit-Üre-Melamin, Epoksi-Üre kombinasyonlu astar ve sonkatlar temel uygulama alanlarıdır. Katı […]

Organik Pigmentler

Yeşil 7             Fitalosiyanin Yeşil, boya, mürekkep, plastik uygulamaları Mavi 15:0 Fitalosiyanin Mavi 15:0, boya, mürekkep, plastik uygulamaları Mavi 15:1 Fitalosiyanin Alfa Mavi 15:1, boya, […]