Amino Reçineler

İZOBÜTİL ÜRE FORMALDEHİT REÇİNESİ Polimerik üre formaldehit kondenzasyon ürünü, izobütil eterdir. Asit kürlenmeli ve fırın enameller için tavsiye edilir. Alkit-Üre, Alkit-Üre-Melamin, Epoksi-Üre kombinasyonlu astar ve sonkatlar temel uygulama alanlarıdır. Katı […]