Amino Resins

İZOBÜTİL ÜRE FORMALDEHİT REÇİNESİ

Polimerik üre formaldehit kondenzasyon ürünü, izobütil eterdir. Asit kürlenmeli ve fırın enameller için tavsiye edilir. Alkit-Üre, Alkit-Üre-Melamin, Epoksi-Üre kombinasyonlu astar ve sonkatlar temel uygulama alanlarıdır. Katı Madde: ( 100 0C’de 1 saat fırınlandıktan sonra) : % 60 +/- 2  

İZOBÜTİL MELAMİN FORMALDEHİT REÇİNESİ

Çok şeffaf, renksiz ve çok reaktif, görece yüksek viskoziteli bir reçinedir ve film oluşturan polimerlerin bir çoğuyla son derece uyumludur. Kimyasal yapısı, birincil fonksiyonel grup olarak izobütoksi metil metilol içeren kondensasyon ürünü, polimerik melamin formaldehit’in izobütil eteridir.
Kısa ve orta yağlı alkid reçineler, doymuş polyesterler ve hidroksil fonksiyonlu akrilik reçinelerle birlikte kullanılarak sert, iyi yapışan, esnek ve parlak film oluşturur. Bunun sonucu olarak otomotiv, son katlar, beyaz eşya ve teneke kutu kaplamasında kullanılan yüksek kaliteli fırın enameller için ideal bir çapraz bağ yapıcı ajandır.
Katı Madde: ( 100 0C’de 1 saat fırınlandıktan sonra) : % 60 +/- 2  

Bir yorum bırak?